တရားဟောဆရာဒေးဗစ်လား၏ နောက်လိုက်တစ်ဦး လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုင်ဆောင်ကာ ကြိုးဆွဲချသေဆုံး

knowledge

တရားဟောဆရာဒေးဗစ်လား၏ နောက်လိုက်တစ်ဦး လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုင်ဆောင်ကာ ကြိုးဆွဲချသေဆုံး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *